Úvod

Hlavným cieľom projektu „S ďalekohľadom na cestách“ je prebudiť záujem mladých ľudí o vedu a ponúknuť im možnosť zaujímavo stráviť svoj voľný čas prostredníctvom jednoduchého a zároveň pôsobivého experimentu – pozorovania vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov.

pozorovanie Pozorovania hviezdnej oblohy uskutočňujeme priamo u záujemcov, teda na základných a stredných školách, v mestách ale aj v odľahlých obciach východného Slovenska. Súčasťou našich podujatí je aj zaujímavá prednáška so zameraním sa na najnovšie poznatky o vesmíre. Vstup na podujatia je zdarma, navyše pre všetkých účastníkov máme pripravený malý darček.

Okrem samotných podujatí si mladí ľudia so záujmom o astronómiu môžu overiť svoje vedomosti v našej súťaži a získať tak zaujímavé ceny. Učiteľom fyziky a iných prírodných vied na základných a stredných školách ponúkame možnosť zúčastniť sa astronomického seminára.

Podujatia ako aj ostatné aktivity organizujú pracovníci Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Centra voľného času Domino v Košiciach a členovia astronomického klubu Pallas.

Tento projekt bol v rokoch 2009 - 2012 finančne podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0091-09.