Apsidy

apsidyTelesá slnečnej sústavy, či už sú to planéty, kométy alebo asteroidy, sa okolo Slnka pohybujú po eliptických dráhach, pričom Slnko sa nachádza v ich spoločnom ohnisku. To znamená, že vzdialenosť telesa od Slnka nie je na celej dráhe rovnaká. Najbližší a najvzdialenejší bod na dráhe telesa sa spoločným názvom označujú ako apsidy. Priamka, ktorá ich spája sa nazýva priamka apsíd. Pre teleso obiehajúce okolo Slnka sa apsidy nazývajú perihélium – najbližší bod a afélium – najvzdialenejší bod.

Rovnaké pojmy sa definujú aj pri ostatných telesách vo vesmíre, ktoré obiehajú okolo iného telesa po eliptickej dráhe. Napríklad pre Zem sa používajú pojmy perigeum a apogeum, pri dvojhviezdach sa tieto body nazývajú periastrón a apoastrón.

Všeobecné označenie je pericentrum a apocentrum.