Asteroid

Asteroidy (alebo planétky) patria k malým telesám Slnečnej sústavy (spolu s meteoroidmi a kométami). Ako už ich zaradenie naznačuje, sú to malé telesá s pevným povrchom, veľmi nepravidelného tvaru a rôzneho zloženia, ktoré obiehajú okolo Slnka.

Najviac sa ich nachádza v hlavnom páse asteroidov, ktorý nájdeme medzi planétami Mars a Jupiter, teda v mieste, kde podľa Titiovho-Bodeho zákona astronómovia v minulosti predpokladali existenciu ďalšej planéty. Namiesto planéty bol však v roku 1801 objavený Ceres – donedávna najväčší asteroid v slnečnej sústave, dnes už preklasifikovaný na trpasličiu planétu. V nasledujúcich rokoch bolo objavených len niekoľko ďalších asteroidov (Pallas, Juno alebo Vesta), všetky ostatné mohli byť objavené až s rozvojom pozorovacej techniky. Dnes vieme, že v hlavnom páse planétok sa môže nachádzať viac ako milión telies väčších ako 1 km. Okrem hlavného pásu planétok sú asteroidy sústredené vo väčších skupinách ešte v okolí libračných bodov sústavy Slnko – Jupiter a nazývajú sa Gréci a Trójania.

Ďalšou dôležitou skupinou sú asteroidy blízkozemské, špeciálne zaujímavá je skupina potenciálne nebezpečných asteroidov, ktoré by mohli pri svojom putovaní Slnečnou sústavou naraziť do Zeme.