Astronomická jednotka

Astronomická jednotka (AU – Astronomical Unit) je definovaná ako stredná vzdialenosť Zeme od Slnka. Je to základná jednotka používaná v astronómii na meranie vzdialeností, a to hlavne v rámci Slnečnej sústavy. Jej hodnota je 1 AU = (149 597 870 691 ± 30) m.

Vzdialenosť Merkúra a Venuše vyjadrená v AU je teda menšia ako 1, vzdialenosť ostatných planét je oveľa väčšia ako 1. Najvzdialenejšia planéta Neptún sa nachádza až vo vzdialenosti 30 AU.

Na meranie vzdialeností v širšom okolí slnečnej sústavy, napr. na meranie vzdialeností k iným hviezdam v rámci našej Galaxie, prípadne dokonca k iným galaxiám, sa v astronómii používajú iné jednotky: svetelný rok (ly) a parsek (pc). Na meranie týchto vzdialeností je astronomická jednotka jednoducho príliš malá.

1 ly = 63239,73 AU
1 pc = 206 264,78 AU