Cassiniho delenie

Je to veľmi výrazné predelenie Saturnových prstencov relatívne prázdnym priestorom, pomenované podľa Cassiniho, ktorý ho objavil už v roku 1675. Oddeľuje vnútorný a vonkajší Saturnov prstenec, presnejšie prstenec A a prstenec B. Gravitačné pôsobenie veľkých mesiacov a iných veľkých objektov v prstencoch nedovoľuje telesám túto medzeru vyplniť. To však neznamená, že priestor je prázdny úplne. Telesá sa tu nachádzajú, avšak s oveľa menšou hustotou ako v ostatných častiach prstenca.

Cassiniho delenie Cassiniho delenie