Deň

Pod pojmom deň môžeme rozumieť deň, definovaný rotáciou planéty okolo vlastnej osi, čo je v prípade Zeme 24 hodín, alebo len časť medzi východom a západom slnka, keď je svetlo.

V prvom prípade hovoríme o siderickom dni, čo je dĺžka jedného otočenia sa planéty okolo svojej osi vzhľadom na vzdialené hviezdy. Pre Zem je to 23,934 hodín. Rotácia planéty spôsobuje striedanie dňa a noci, čím sa dostávame k druhému možnému vysvetleniu pojmu deň. Je to časový úsek medzi východom a západom Slnka, keď je svetlo. Naopak, čas medzi západom a východom Slnka sa nazýva noc. Prechod medzi dňom a nocou sa nazýva súmrak. Dĺžka takéhoto dňa sa mení v závislosti od zemepisnej šírky a ročného obdobia. V našich zemepisných šírkach je Slnko nad obzorom najdlhšie v deň letného slnovratu a naopak najkratšie v deň zimného slnovratu. Presne 12 hodín trvá deň aj noc na celej Zemi len dvakrát do roka, a to v deň jarnej a jesennej rovnodennosti.