Enceladus

Enceladus je šiesty najväčší mesiac Saturnu, no jeho priemer dosahuje len desatinu priemeru Titanu – najväčšieho Saturnovho mesiaca. Nachádza sa vo vonkajšej časti prstencov Saturnu, v oblasti prstenca E. Je to jedenásty mesiac v poradí od planéty, objavil ho V. Herschel v roku 1789.

Podobne ako Titan, aj Enceladus si zachoval atmosféru, aj keď len veľmi riedku. Samotné teleso sa skladá prevažne z ľadu. Preto má zo všetkých telies Slnečnej sústavy najvyššiu odrazivosť povrchu. Odráža až 99% dopadajúceho slnečného svetla.

Ako jedno z mála telies v Slnečnej sústave, Enceladus vykazuje sopečnú aktivitu, hlavne v podobe ľadových gejzírov. Najaktívnejšou oblasťou je jeho južný pól. Okrem gejzírov je povrch planéty posiaty krátermi a zaujímavosťou sú aj veľké a dlhé, takmer rovnobežné trhliny na povrchu, tzv. „tigrie pásy“.

Najviac poznatkov o mesiaci Enceladus poskytla a stále prináša sonda Cassini.