Meteor

Meteor je súbor javov spojených s preletom meteoroidu zemskou atmosférou, ktoré sa pozorovateľovi javia ako svetelný záblesk, resp. krátka svetelná stopa na oblohe. Toto žiarenie je spôsobené vysokou teplotou, ktorá vzniká v okolí telesa pri prelete vrstvami atmosféry.

jasný meteorAký jasný meteor bude, záleží od veľkosti telesa, jeho rýchlosti a od uhla, pod ktorým do atmosféry toto teleso vstupuje. Najjasnejšie meteory sa nazývajú bolidy a sú jasnejšie ako -4 magnitúdy. Niekedy môže takto jasný meteor sprevádzať aj rozpad priamo v atmosfére. Meteory pozorovateľné voľným okom môžeme ešte rozdeliť na dve podskupiny: fotografické a vizuálne. Meteory s magnitúdou vyššou ako 6 už zachytíme len ďalekohľadmi, preto sa označujú ako teleskopické. Existuje hranica, pod ktorou už teleso po vniknutí do atmosféry nežiari – nepozorujeme meteory slabšie ako 15 magnitúdy. Potom už hovoríme len o meteorickom prachu.

Meteory vôbec nie sú zriedkavým javom. Denne do atmosféry Zeme vstupujú tony úlomkov. Väčšina z nich je našťastie príliš malá na to, aby spôsobila meteor, ktorý by neunikol pozornosti. Padajúce hviezdy, ako sa ľudovo nazývajú meteory, môžeme najlepšie pozorovať počas jasných bezmesačných nocí, ďaleko od svetiel a smogu z miest.


Pozri aj: meteoroid, meteorický roj, meteorit