Meteoroid

Meteoroidom nazývame relatívne malé, kamenné, kovové alebo kometárne teleso, pohybujúce sa mimo zemskej atmosféry na svojej dráhe okolo Slnka. Zväčša ide o úlomky väčších telies, napríklad komét. Zakaždým, keď kométa na svojej dráhe preletí popri Slnku, uvoľní zo svojho povrchu pôsobením slnečného vetra veľké množstvo malých čiastočiek. Tieto sa časom rozplynú pozdĺž celej dráhy kométy a vytvoria tak prúd meteoroidov.

Po vstupe meteoroidu do atmosféry Zeme pozorujeme jav nazývaný meteor. Ak sa obežné dráhy nejakej kométy a Zeme prekrížia, Zem prechádza prúdom meteoroidov a zhruba niekoľko dní každý rok v rovnakom čase pozorujeme meteorický roj.

Ak meteoroid prežije prelet atmosférou a dopadne na povrch Zeme, nazývame takéto teleso meteoritom.


Pozri aj: meteor, meteorit, meteorický roj