Parsek

Jeden parsek je definovaný ako vzdialenosť od Zeme k hviezde, ktorej paralaxa je rovná 1 oblúkovej sekunde, resp. ako vzdialenosť, z ktorej by sme videli 1 AU (čiže dráhu Zeme) pod uhlom 1 sekunda. Okrem astronomickej jednotky (AU) a svetelného roku (ly) je teda parsek (pc) ďalšou jednotkou vzdialenosti vo vesmíre.

1 pc = 206 265 AU = 3.2616 ly = 3.08568×1016 m

Odmerané paralaxy sa vďaka tejto jednotke veľmi jednoducho prepočítajú na vzdialenosti a naopak, stačí vypočítať prevrátenú hodnotu veličiny. Neexistuje hviezda, ktorej paralaxa je väčšia ako 1 sekunda. Najbližšia hviezda, a teda hviezda s najväčšou paralaxou je Proxima Centauri. Jej paralaxa je 0,772 sekúnd, a teda jej vzdialenosť je 1,295 pc.

Odvodené jednotky sú kiloparsek (kpc) a megaparsek (Mpc). Napríklad Slnko je od centra Galaxie vzdialené približne 8,5 kpc. Vzdialenosti medzi galaxiami sú väčšinou vyjadrené v megaparsekoch.