Pericentrum

pericentrumAk dve telesá obiehajú okolo spoločného ťažiska po eliptických dráhach, ich vzdialenosť vo všeobecnosti nie je počas obehu rovnaká. Najbližší a najvzdialenejší bod na dráhe telesa sa spoločným názvom označujú ako apsidy. Priamka, ktorá ich spája sa nazýva priamka apsíd.

Pericentrum je všeobecným označením pre najbližší bod na dráhe telesa. Najvzdialenejší bod sa nazýva apocentrum.

Pre teleso obiehajúce okolo Slnka sa pericentrum nazýva perihéliom a apocentrum aféliom. Rovnaké pojmy sa definujú aj pri ostatných telesách vo vesmíre, ktoré obiehajú okolo iného telesa po eliptickej dráhe. Napríklad pre Zem sa používajú pojmy perigeum a apogeum, pri dvojhviezdach sa tieto body nazývajú periastrón a apoastrón.