Perigeum

perigeumAk dve telesá obiehajú okolo spoločného ťažiska po eliptických dráhach, ich vzdialenosť vo všeobecnosti nie je počas obehu rovnaká. Perigeum je bod na dráhe telesa okolo Zeme, v ktorom sa toto teleso nachádza k Zemi najbližšie. Najvzdialenejší bod na dráhe okolo Zeme sa nazýva apogeum.


Pozri aj: apsidy