Perihélium

Telesá slnečnej sústavy, či už sú to planéty, kométy alebo asteroidy, sa okolo Slnka pohybujú po eliptických dráhach, pričom Slnko sa nachádza v ich spoločnom ohnisku. To znamená, že vzdialenosť telesa od Slnka nie je na celej dráhe rovnaká.

Perihélium je bod na dráhe telesa okolo Slnka, v ktorom sa toto teleso nachádza k Slnku najbližšie. Naopak najvzdialenejší bod na jeho dráhe sa nazýva afélium. Spoločným názvom sa oba body označujú ako apsidy a priamka, ktorá ich spája je priamka apsíd. Vzdialenosť Zeme od Slnka v perihéliu je 147.106 km, v aféliu 152.106 km. Veľkosť týchto vzdialeností je daná hlavnou polosou elipsy a jej excentricitou. Obidva tieto údaje, spolu s časom kedy teleso prechádza perihéliom patria k elementom dráhy, to znamená, že sú potrebné pre určenie polohy telesa na jeho dráhe v danom čase.

Rovnaké pojmy sa definujú aj pri ostatných sústavách telies vo vesmíre. Napríklad pre Zem sa používajú pojmy perigeum – najbližší a apogeum – najvzdialenejší bod na dráhe okolo Zeme. Všeobecné označenie je pericentrum a apocentrum.

V dôsledku gravitačného pôsobenia planét sa priamka apsíd (alebo perihélium) planét stáča. Najvýraznejší je tento jav u planéty Merkúr.