Rok

Rok, alebo presnejšie pozemský rok, je čas za ktorý planéta Zem vykoná po svojej dráhe jeden obeh okolo Slnka.

Kalendárny rok trvá 365 a štvrť dňa. Štvrtina dňa sa však nezapočítava každý kalendárny rok. Miesto toho má každý štvrtý rok jeden deň navyše. Je to 29. február a takýto rok sa nazýva priestupný.

Skutočný, tzv. siderický rok je čas, za ktorý sa Slnko vráti do rovnakej polohy na oblohe vzhľadom na hviezdy. Obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Slnka jarným bodom sa nazýva tropický rok. Siderický rok je približne o 20 minút dlhší ako tropický.

Základom pre kalendárny rok sa stal práve tropický rok.