Svetelný rok

Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za jeden rok, t.j. za 365,25 dňa. Skratka svetelného roku je ly, z anglického výrazu light year.

1 ly = 63 241 AU (astronomických jednotiek) = 9,4605 .1015 m = 0,3068 pc (parsekov)

Svetelný rok je teda jednotka vzdialenosti zavedená astronómami na meranie vzdialeností vo vesmíre, resp. v blízkom okolí slnečnej sústavy, kde astronomická jednotka je príliš malá.

Vzdialenosť objektu udaná v svetelných rokoch zároveň vyjadruje aj ako dlho bude trvať svetlu (žiareniu) z tohto objektu, kým k nám dorazí.

Menšia odvodená jednotka pomerne často používaná v astronómii je svetelná minúta. Priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka (1 AU) predstavuje 8,317 svetelných minút, to znamená, že svetlo zo Slnka k nám cestuje 8,317 minúty.


Pozri aj: parsek