Ultrafialové žiarenie

Ultrafialové (UV) žiarenie je oblasť elektromagnetického spektra v oblasti od 100 nm, kde končí röntgenové spektrum až do 400 nm, kde začína oblasť viditeľného svetla. Vlnové dĺžky UV žiarenia sú teda oproti viditeľnému svetlu kratšie a zodpovedajúce energie vyššie.

Najvýraznejším zdrojom UV žiarenia vo vesmíre sú horúce modré hviezdy. Najbližším zdrojom je však Slnko. Ozónová vrstva v zemskej atmosfére prepustí len veľmi malú časť slnečného UV žiarenia, len niečo viac ako 1%, preto pozorovanie astronomických objektov v UV oblasti je možné len pomocou prístrojov umiestnených nad zemskou atmosférou.