... deň môže trvať dlhšie ako rok?

Merkúr je k Slnku najbližšia planéta. Na oblohe sa od Slnka uhlovo nevzdiali na viac ako 28 stupňov, a preto je veľmi náročné pozorovať zo Zeme detaily na jeho povrchu. Aj keď bola táto planéta známa už starovekým astronómom, prvé pokusy určiť jej rotačnú dobu začínajú až v 19. storočí. Na základe nie príliš kvalitných pozorovaní bola určená rotačná perióda na 88 dní, čo by znamenalo, že deň na Merkúre trvá rovnako dlho ako rok, a teda Merkúr je otočený k Slnku stále rovnakou stranou.

Až v roku 1965 sa podarilo určiť skutočnú rotačnú periódu Merkúru a to 58,646 dňa. To sú presne 2/3 jeho obežnej doby okolo Slnka (87,696 dňa) a tak sa Merkúr otočí okolo svojej osi 1,5 krát za „merkúrovský“ rok. To má za následok skutočne podivný úkaz – slnečný deň na Merkúre je dlhší ako rok!

Ak by sme pristáli na povrchu Merkúru práve v čase východu Slnka, nasledujúci by nastal až o 176 dní. Za túto dobu Merkúr stihne obehnúť okolo Slnka dva krát, teda na ďalší východ Slnka by sme si museli počkať až 2 „merkúrovské“ roky!

Rozdiel medzi rotačnou dobou a dĺžkou slnečného dňa pozorujeme u všetkých planét slnečnej sústavy. Je spôsobený tým, že planéty sa otáčajú okolo svojej osi a zároveň obiehajú okolo Slnka. Zatiaľ čo pre Merkúr je tento rozdiel vyše 117 dní, pre Zem sú to približne 4 minúty (rotačná perióda je 23 hodín a 56 minút a slnečný deň trvá 24 hodín) a pre rýchlo rotujúci Jupiter je to len niekoľko sekúnd.

Ale to nie je všetko. Vzhľadom na silne excentrickú dráhu Merkúru sa jeho rýchlosť počas obežnej doby okolo Slnka značne mení. Pred najväčším priblížením k Slnku rýchlosť Merkúru výrazne narastá, čo má za následok ďalší zaujímavý úkaz. Pre pozorovateľa na povrchu Merkúru by sa vychádzajúce Slnko zastavilo na oblohe a s naďalej rastúcou rýchlosťou Merkúru by sa dokonca začalo pohybovať späť na východ! Až potom by sa Slnko začalo normálne pohybovať na oblohe, teda smerom na západ. Ak by sme teda boli na Merkúre na správnom mieste a v správny čas, mohli by sme vidieť dvojitý východ Slnka.


R. G.