Prednáška pre účastníkov celoslovenského kola SOČ,
CVČ Domino, Košice