Vyhlásenie výsledkov korešpondenčnej súťaže,
CVČ Domino, Košice