Akcia pre Evanjelické gymnázium J. A. Komenského,
CVČ Domino, Košice