Prímestský tábor Mestskej časti KVP a Združenia LAURA, CVČ Domino, Košice