Záverečné kolo a slávnostné vyhlásenie výsledkov korešpondenčnej súťaže, CVČ Domino, Košice