Water and Air in Move - medzinárodná mládežnícka výmena, ŠvP Kysak