Astronomický seminár o astrofotografii, CVČ Domino