Pozorovacia technika

Montáž EQ-6

EQ-6 je robustná nemecká ekvatoriálna montáž od firmy Sky-Watcher, ktorej hmotnosť bez protizávaží (2 x 5,1 kg) je 24 kg. Jej súčasťou je statív, ktorého oceľové nohy o priemere 5 cm vážia 7,5 kg. Montáž je vybavená krokovými motormi a je potrebné ju napájať z 12 V zdroja jednosmerného prúdu. Montáž EQ-6 je možné pripojiť k počítaču a ovládať ďalekohľad v niektorom zo známych softvérových planetárií (Cartes du Ciel, Stellarium, atď.). Nechýba ani vstup pre automatickú pointáciu.montáž Pre účely pozorovania oblohy má však asi najväčší prínos systém Go-To, ktorý umožňuje, po prvotnom nastavení montáže podľa hviezd, veľmi rýchle, automatizované vyhľadávanie objektov. Samozrejme, presnosť navádzania závisí od toho, ako presne sme montáž s ďalekohľadom na začiatku nastavili. Celý navádzací systém je obsiahnutý v ručnom ovládači, ktorého tlačidlá sú podsvietené červenou farbou. Obsahuje databázu asi 13 000 objektov a množstvo užitočných funkcií. Ak nemeníme pozorovacie stanovište, je veľmi výhodné na konci pozorovania, pred vypnutím montáže, zaparkovať ďalekohľad do východiskovej polohy. Najlepšia je stabilná, vyvážená poloha s protizávažiami smerom kolmo dolu a s ďalekohľadom mieriacim na sever. Keďže elektronika v ovládači si po zaparkovaní zapamätá v akej je relatívnej polohe, nemusíme po zapnutí znovu vykonať nastavenie ďalekohľadu vzhľadom na hviezdy. Maximálna udávaná nosnosť montáže je 30 kg pre fotografické účely, na vizuálne pozorovania dokonca až 45 kg. Asi najväčší ďalekohľad, ktorý je možné na montáž upevniť, je Newton 254/1200. V tomto prípade však nie je rozhodujúca hmotnosť, ale veľkosť - na dlhom tubuse ďalekohľadu typu Newton sa ľahko prejaví akýkoľvek záchvev. Ak by sme chceli použiť na tejto montáži ďalekohľady väčších priemerov, najvhodnejšie budú katadioptrické optické sústavy, ako napríklad Schmidt-Cassegrain, Maksutov-Cassegrain a pod.

Ďalekohľad Schmidt-Cassegrain 203/2032

ďalekohľad na montážiOptická sústava ďalekohľadu je typu Schmidt-Cassegrain. Ide o katadioptrický systém, ktorý je kombináciou reflektoru typu Cassegrain a Schmidtovej korekčnej platne. Oproti ďalekohľadu typu Newton rovnakého priemeru a ohniska je vďaka svojej kompaktnej konštrukcii asi trikrát kratší a tým pádom aj ľahší. Parametre tohto konkrétneho prístroja sú: priemer hlavného zrkadla 203 mm, ohnisková vzdialenosť 2032 mm. Korekčná platňa spolu so sekundárnym zrkadlom (nachádza sa v strede, na opačnej strane platne) sú navrhnuté tak, aby korigovali sférickú aberáciu a komu v obraze. Keďže ide o uzavretý optický systém, trvá istú dobu, kým sa teplota celého vnútra ďalekohľadu a teda aj primárneho zrkadla vyrovná teplote okolia. Po vyrovnaní teplôt, obraz už nebude poznačený vnútornými turbulenciami vzduchu alebo prebiehajúcou teplotnou rozťažnosťou skla primárneho zrkadla. Počas samotného pozorovania je najväčším rizikom zarosenie (v zime aj následné zamrznutie) korekčnej dosky, ktorá je len pár centimetrov od okraja tubusu. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné použiť rosnicu, čiže vhodne predĺžiť tubus ďalekohľadu. Na tento účel možno použiť originálny výrobok, no dobre poslúži aj stočená karimatka. Ešte lepšie riešenie je použiť rosnicu v kombinácii s vhodným vyhrievaním. Pozorovanie týmto ďalekohľadom je jednoduché a bezproblémové. Prístroj je vďaka dlhému ohnisku vhodný na sledovanie planét a skrátením ohniska vhodným reduktorom aj na sledovanie objektov hlbokého vesmíru. K ďalekohľadu sú zatiaľ k dispozícií nasledujúce okuláre: Celestron Plossl 26 mm, Sky-Watcher Planetary 9mm WA 58° Plossl a širokouhlý okulár Omegon 18 mm so zorným poľom 70°.

ďalekohľad okuláre

CCD kamera Atik 314L+

CCD kameraKľúčovými prístrojmi na výskum vesmíru sú okrem samotných ďalekohľadov aj detektory, ktorými astronómovia zachytávajú prichádzajúce svetlo z blízkych i vzdialených vesmírnych objektov. Veľmi dlhé obdobie boli jedinými takýmito detektormi ľudské oči. Neskôr ich nahradili fotografické platne a fotoelektrické fotonásobiče. Dnes sa používajú predovšetkým citlivé CCD kamery, ktoré astronómom umožňujú veľmi presne merať jasnosť a polohu hviezd, analyzovať spektrum alebo zhotovovať zábery objektov, ktoré by ľudské oko inak nikdy nemohlo vidieť. CCD kamera Atik 314L+ používa čip Sony ICX285AL, ktorý má veľmi nízky vyčítavací šum. Kamera vyžaduje napájanie z 12 V zdroja jednosmerného prúdu. V teréne sa dá použiť napr. 12 V autobatéria, pričom kábel do zapaľovača sa dodáva priamo s kamerou. Keďže kamera nemá vlastné úložisko dát a priame ovládanie, nie je ju možné používať samostatne, ako napr. digitálny fotoaparát. Na ovládanie a ukladanie snímok je potrebný počítač s USB 2.0 rozhraním. V teréne je najvýhodnejší prenosný počítač. Veľkou výhodou tejto kamery je aktívne chladenie. Temný prúd je tak nízky, že pri schladení CCD čipu na teplotu pár stupňov pod nulou odpadáva potreba vyhotovovať tzv. temné snímky. Za takýchto podmienok je totiž temný prúd aj pre 10-20 minútovú expozíciu stále nižší ako vyčítavací šum. Stačí teda zhotoviť tzv. bias snímok („spriemerovaný“ z dostatočného počtu snímok), ktorý aplikujeme počas kalibrácie. Na veľmi presné fotometrické merania, kde sa vyžaduje presnosť určenia jasnosti hviezd na stotiny až tisíciny magnitúdy, však temné snímky zostávajú nevyhnutné. CCD čip použitý v tejto kamere je monochromatický, čo znamená, že ak chceme zhotoviť farebný záber objektu, je nevyhnutné snímať tento objekt samostatne cez niekoľko farebných filtrov a potom spraviť ich kompozíciu.hmlovina Rozeta Na tento účel máme k dispozícii 3 farebné filtre (červený, zelený a modrý) a samostatný UV/IR (L) filter. Aby bolo možné filtre čo najjednoduchšie vymieňať, sú uložené vo filtrovom kolese, ktoré je namontované pred kamerou, a do ktorého je možné namontovať až 5 filtrov o rozmere 1,25“. Okrem už spomínaných farebných filtroch (RGB), využívame aj úzkopásmové filtre, ktoré sú priepustné len v malom intervale vlnových dĺžok okolo konkrétnej spektrálnej čiary. Najčastejšie sa využívajú spektrálne čiary neutrálnych alebo ionizovaných plynov. Pre naše pozorovania používame filtre H-alfa (neutrálny vodík), OIII (2x ionizovaný kyslík) a SII (1x ionizovaná síra). Použitie úzkopásmových filtrov umožňuje značné predĺženie expozičných časov, pričom vplyv svetelného znečistenia je prakticky úplne potlačený. Takýto spôsob "lovenia fotónov z vesmíru" je preto možné použiť aj vo veľkomeste. Výsledok prvotného testu CCD kamery použitím H-alfa filtra vidíte na obrázku známej hmloviny Rozeta. Len dodajme, celkový expozičný čas bol 3 hodiny a snímka bola zhotovená priamo z Košíc.

Filter UHC-S

UHC filterŠpeciálny filter UHC (Ultra High Contrast) prepúšťa svetlo len z istého rozsahu vlnových dĺžok, čím potláča vplyv svetelného znečistenia. Filter prepustí svetlo len tých vlnových dĺžok, na ktorých žiaria emisné hmloviny – sú to emisné spektrálne čiary H-alfa, H-beta, OIII. Keďže vlnové dĺžky, na ktorých žiaria rôzne sodíkové alebo ortuťové výbojky verejného osvetlenia sú potlačené, obloha pri pozorovaní cez tento filter stmavne, no jas hmloviny sa zachová. To v konečnom dôsledku spôsobí zvýšenie kontrastu pozorovanej hmloviny.

Pointačná kamera QHY-5

pointačná kameraAj keď sa často uvádza len ako pointačná CCD kamera, je vybavená kvalitným CMOS čipom s kvantovou účinnosťou až 56 percent (pre porovnanie fotoaparáty Canon EOS ju majú asi 30 percentnú). Snímač je monochromatický, preto na získanie farebných snímok je potrebné použiť sadu farebných filtrov. Kamera je vhodná na snímanie Mesiaca a planét, no možno ju použiť aj na fotografovanie objektov hlbokého vesmíru. Keďže kamera nemá chladenie, pri dlhších expozíciách sa na snímkach prejaví vysoký šum a množstvo tzv. horúcich pixelov. Kamera sa pripája k PC cez USB a je možné z nej zaznamenávať jednak video alebo samostatné snímky. Kamera je však primárne určená na pointáciu. V kombinácii s pointačným refraktorom 102/500 má zorné pole veľkosť viac ako jeden oblúkový stupeň, takže aj pre expozičné časy len 0,1 - 1 sekunda, v ľubovoľnej časti oblohy bez problémov nájdeme aspoň 3 dostatočne jasné pointačné hviezdy.