Podujatie u vás

Cieľom projektu „S ďalekohľadom na cestách“ je prostredníctvom bezprostredného zážitku z pozorovania objektov dennej i nočnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov prebudiť záujem mladých ľudí o vedu a ponúknuť im možnosť zaujímavo stráviť svoj voľný čas. Náš projekt je určený pre všetkých mladých ľudí, teda aj pre tých z geograficky alebo sociálne znevýhodneného prostredia. Z tohto dôvodu sa naše podujatia realizujú priamo u záujemcov, teda na základných a stredných školách, v mestách ale aj v odľahlých obciach východného Slovenska. Podujatia sa uskutočňujú využitím vlastnej astronomickej a modernej audiovizuálnej techniky pre všetkých záujemcov zdarma, tak aby sa na týchto akciách mohli zúčastniť mladí ľudia ako aj široká verejnosť všetkých vekových kategórií.

vznik Mesiaca supernova

Neoddeliteľnou súčasťou našich podujatí je zaujímavá prednáška so zameraním na najnovšie poznatky o vesmíre. V prednáške sú využité informácie založené na aktuálnom astronomickom výskume. Prednášku sprevádza počítačová multimediálna prezentácia pozostávajúca z množstva obrázkov a videí, ktoré ju vhodne dopĺňajú a robia ešte zaujímavejšou a atraktívnejšou pre mladého diváka. Pre podujatia počas tohto školského roka máme pripravené dve prednášky.

Prednáška s názvom „Cudzie svety“ je zameraná na výskum planét mimo slnečnej sústavy a hľadanie mimozemského života. Virtuálna cesta kozmickej sondy k planéte obiehajúcej okolo cudzej hviezdy nám umožnila nielen prezentovať tie najnovšie informácií o hľadaní a výskume extrasolárnych planét, no vytvorila nám priestor na sprostredkovanie aj základných astronomických znalostí ako je popis telies slnečnej sústavy, evolúcie hviezd, štruktúry Galaxie, či vzniku a vývoja vesmíru. Autormi prednášky ako aj prezentácie sú Róbert Barsa a Rudolf Gális.

Prednáška „Nebezpečný vesmír“ podáva prehľad o rôznych spôsoboch, ktorými vesmír môže ohroziť celé ľudstvo: od ničivých dopadov malých telies slnečnej sústavy ako sú kométy a asteroidy, cez zánik Slnka, vzplanutie blízkej supernovy až po mrazivý koniec vesmíru. V súlade s naším cieľom deti motivovať k poznávaniu dávame prednáške aj optimistickú tvár a kladieme dôraz na to, že katastrofa nemusí byť nevyhnutne negatívna. Ukážeme, že vyhynutie dinosaurov umožnilo rozvoj cicavcov, alebo že smrť hviezdy dáva vzniknúť hviezdam novým. Autormi prednášky ako aj prezentácie sú Lucka Klapková a Robo Andrássy.

smrť Slnka vesmír

Aby sme si overili, či obsah prednášky bol zaujímavý a poslucháči sa aj niečo naučili, na každom podujatí, hneď po prednáške, organizujeme jednoduchý test pre všetkých účastníkov. Test pozostáva z niekoľkých otázok, ktorých odpovede boli prezentované v prednáške. Takýmto spôsobom získavame dôležitú spätnú väzbu a deti za účasť v súťaži získavajú zaujímavé ceny s astronomickou tematikou ako vystrihovačky „Planetárium“ alebo „Vesmír v kocke“, plagát hviezdnej oblohy či DVD „HST – 15 rokov objavov“.

Saturn hviezdokopa Plejády

Podstatou nášho projektu a teda aj podujatí je však pozorovanie objektov hviezdnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov. Mesiac, planéty slnečnej sústavy, zaujímavé dvojhviezdy, hviezdokopy, hmloviny či galaxie priťahujú pozornosť ľudí všetkých vekových kategórii. Prebúdzajú v nás otázky: Ako vznikol vesmír? Ako sa vyvíjal a aká bude jeho budúcnosť? Prečo svietia hviezdy? Aké je postavenie človeka vo vesmíre? Sme vo vesmíre sami? Prebúdzajú v nás zvedavosť a túžbu po poznávaní. A to je hlavným cieľom nášho projektu.

pozorovanie pozorovanie