Referencie

ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

"Prednáška bola zaujímavá. Pútavá, odborná no veľmi prístupne podaná pre vekovú skupinu ZŠ. Škoda, že nie je lepšie spropagovaná medzi verejnosťou. Snáď bude obloha lepšie pozorovateľná."

Renáta Dračková

ZŠ s MŠ Prakovce

"Bola to veľmi zaujímavá a pútavá prednáška. Téma zaujala deti aj pedagógov. Informácie podané takouto formou boli pre deti prijateľnejšie. Zaujali ich animácie, obrázky, súťaž a predovšetkým samotné pozorovanie."

Lenka Andrašková

"Veľmi zaujímavá prednáška pekné spracovanie, veľmi pútavé. Doporučujem zapracovať to do vyučovacích hodín, hodiny by boli zaujímavejšie. Zaujímavé by to bolo aj pre nás učiteľov. Želáme vám obom veľa úspechov. "

Dagmar Vargová

Gymnázium Gelnica

"Prednáška bola veľmi zaujímavá a podnetná. Pozitívne hodnotím prijateľné vysvetlenie záležitostí, ktoré sú resp. by mali byť súčasťou všeobecnej inteligencie každého z nás a ozrejmenie informácií, ktoré sú spomínané v médiách, no často je im venovaný iba malý časový priestor. Ďakujeme."

RNDr. Lenka Škarbeková

ZŠ Vtáčkovce

"Prednáška obohatila našich žiakov o nové poznatky. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom, že sme o niečo múdrejší."

Mgr. Božena Škovránová

ZŠ Zlatá 2, Rožňava

"Prednáška bola podaná zaujímavou formou. Prednášajúci hovoril zrozumiteľne a zaujímavo. Projekcia bola na odbornej úrovni, ale primeraná veku žiakov. "

Zuzana Oravcová

"Prednáška bola na dobrej úrovni, primeraná veku žiakov. Porovnávaním s praktickým životom zaujal žiakov. Projekcia bola na výbornej úrovni a zaujala aj žiakov."

Eva Uhrinová

Technická akadémia, Spišská Nová Ves

"Vysoká, profesionálna úroveň. Veľmi zaujímavá prezentácia, Nové poznatky veľmi zrozumiteľne a pútavo prednesené. Ďakujeme a blahoželáme."

Ing. Ondrej Majerník

"V závere [formuláru] je uvedené, že kritiku. Akú kritiku? Na škole sme veľmi nadšení, že sa nájde skupina ľudí a príde medzi mladých s vedou a astronómiou. Prednáška bola neuveriteľne zaujímavá, pútavá, zmysluplná, profesionálna, zábavná. Žiadnu kritiku, len klady. Vďaka, že ste prišli."

Mgr. Gabriela Jedináková

ŠZŠ Zimná, Spišská Belá

"Prednáška sa nám veľmi páčila. Uvítali by sme podobné akcie kedykoľvek."

Mgr. Milena Burdíčková

SPŠ Mnoheľova, Poprad

"Úplne úžasná prednáška. Zaujímavá, pútavá, perfektná atmosféra. Pripravená je odborne, ale tak, aby tomu študenti rozumeli. Chcem, aby ste prišli ešte raz, ale v dopoludnajších hodinách."

RNDr. Janette Dlugošová

SZŠ Levočská, Poprad

"Prednáška bola pútavá. Prednes bol veľmi zaujímavý, vtipný. Dozvedela som sa množstvo zaujímavých faktov populárnou formou."

PhDr. Tatiana Pavlíková

Gymnázium Lipany

"Páčilo sa mi: navodenie atmosféry, organizácia, erudovanosť a zanietenie prednášajúceho, výborne spracovaná prezentácia, populárny štýl prednášky, ktorý občas pochopila aj slovenčinárka. Najviac sa mi páčilo, že také aktivity robíte."

PhDr. Viera Urdová

"Veľmi pekná prednáška, vhodná pre vekovú kategóriu. Pozitívne prijímame fakt, že prednášjúci je stredoškolák. Bola primeraná dĺžka prednášky. Veľmi milý tím organizátorov. Super, že žiaci riešia aj test (opakujú si veci z prednášky). Pozorovanie ďalekohľadom - SUPER! (a ešte keď je bezoblačná obloha). Žiaci sa veľmi tešia na tieto akcie. Ďakujeme."

RNDr. Adriana Trojanovičová

"Vekovo blízky spôsob prednášky žiakom. Prijateľná forma podania. Kvíz - spätná väzba - veľké plus. Pekne spracovaná prezentácia. Nadšenosť a pripravenosť prednášajúcich je motiváciou pre publikum."

Ing. Tatiana Diničová

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

"Dobrý prednášateľ - zaujal poslucháčov. Odporúčam prestávku. Test je dobrou motiváciou - už pred prednáškou sa [žiaci] tešili na výhru. Žiaci sa tešili na pozorovanie ďalekohľadom. Je to pre nás veľmi dobrá akcia - rozšíri vedomosti a nemusíme cestovať do hvezdárne. Rozprávka ich nadchla."

Mgr. Vlasta Sopková

"Prednáška bola poučná. Prednášajúci mal pekný prejav, zvučný hlas a veľký elán pre danú tému. Aj žiakom sa akcia páčila (minulá) a tešili sa, že bude pokračovať. Na test sa všetci tešili - aj kvôli cenám, ktoré mali možnosť získať. Dúfam, že vymyslíte ďalšie témy, ktoré prídete prezentovať."

RNDr. Ľudmila Dvorščáková

ZŠ akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava

"Pohľad na nočnú oblohu plnú hviezd fascinuje asi každého z nás. Žiaci Základnej školy akademika Jura Hronca sa na ňu mohli pozrieť v sprievode odborného výkladu v rámci projektu S ďalekohľadom na cestách..." Viac vo videu.

Rožňavský magazín

ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

"Cudzie svety bol názov zaujímavej hodiny, ktorú si pre žiakov Základnej školy Nad Medzou pripravili astrofyzici z Košíc. Projekt sa nazýval S ďalekohľadom na cestách a bol určený nie len tým, ktorých fascinuje nekonečný vesmír..." Viac vo videu.

Televízia Reduta