Program

08.00 – 08.30Prezentácia účastníkov seminára
08.30Otvorenie seminára
08.40 – 09.20Spektroskopia supernov
Branislav Viliam Hakala, CVČ, e. p. Domino, Klub astronómov PALLAS
09.20 – 10.00Centrum kozmických výskumov
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
10.00 – 10.30S ďalekohľadom na cestách
RNDr. Rudolf Gális, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
10.30 – 11.00prestávka, občerstvenie
11.00 – 11:40Hodina Zeme a Globe at Night
Jaroslav Merc, CVČ, e. p. Domino, Klub astronómov PALLAS
11.40 – 12.20Novinky v astronómii
Ing. Peter Kaňuk, CVČ, e. p. Domino
12.30Záver seminára