Košický seminár o astronómii 2010

Hvezdáreň a planetárium Centra voľného času DOMINO, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a riešitelia projektu „S ďalekohľadom na cestách“ zorganizovali 17. marca 2010 už 17. ročník Košického seminára o astronómii. Tento ročník podujatia sa konal aj pri príležitosti 20. výročia uvedenia prvého programu v planetáriu CVČ Domino.

Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo skoro 60 pedagógov fyziky a ostatných prírodných vied, pracovníkov astronomických zariadení, študentov astronómie a astrofyziky, členov astronomických klubov, ako aj ďalších záujemcov o najnovšie poznatky o vesmíre z radov širokej verejnosti. Fotogalériu, ktorá zachytáva atmosféru počas podujatia, nájdete na našich stránkach.

SlnkoV rámci seminára odzneli prednášky popredných odborníkov na Slovensku o aktuálnych výsledkoch astronomického výskumu. Dr. Július Koza (Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica) nám vo svojej prednáške Anatómia Slnka prezradil nielen ako vyzerá slnečné vnútro, ale aj to, ktoré fyzikálne procesy spôsobujú pozorovanú aktivitu Slnka. Energia, ktorú Slnko vyžaruje, a na ktorej závisí život na Zemi, vzniká v slnečnom jadre prostredníctvom termonuklárnych reakcií. Odtiaľ sa šíri v podobe žiarenia alebo obrovských prúdov hmoty smerom k povrchu. Pohyb plazmy má za následok vznik magnetických polí a tie sú príčinou vzniku slnečných škvŕn, erupcií, výronov hmoty a ďalších prejavov, ktoré môžu ovplyvniť aj život na Zemi.

exoplanétaDr. Ján Budaj (Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica) vo svojej prednáške Planéty za hranicou slnečnej sústavy hovoril o výskume extrasolárnych planét. Prvá planéta obiehajúca okolo hviezdy podobnej Slnku bola objavená len pred 15 rokmi, no počet takýchto telies prudko stúpa. Vďaka rozvíjajúcej sa pozorovacej technike ako aj moderným výpočtovým metódam, astronómovia nielenže objavili už vyše 400 cudzích planét, ale pre mnohé skúmajú fyzikálne procesy, ktoré prebiehajú v ich atmosférach. Väčšinou sú to síce horúce obrie planéty podobné nášmu Jupiteru, no poznáme aj extrasolárne planéty zemského typu. Je len otázkou krátkeho času, keď bude objavená cudzia planéta, na ktorej podmienky budú vhodné na vznik života.

premenná hviezda zblízkaDoc. Štefan Parimucha (Prírodovedecká fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Košice) prezentoval vo svojej prednáške Premenné hviezdy a ich tajomstvá výsledky štúdia premenných hviezd. Napriek naším predstavám, premennosť hviezd je ich veľmi bežnou vlastnosťou. Existuje mnoho príčin, prečo hviezdy menia svoju jasnosť, pričom mnohé súvisia s tým, že tieto objekty sú v skutočnosti sústavami dvoch a viacerých hviezd. Práve dvojhviezdy sú najlepším zdrojom informácií o základných vlastnostiach samotných hviezd. Za istých podmienok môže dochádzať k prenosu látky medzi hviezdami v takýchto pároch a my môžeme pozorovať spektakulárne vzplanutia nov a supernov.

jasný meteorDr. Marek Husárik (Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica) predniesol prednášku Možné zrážky asteroidov so Zemou, v ktorej sa venoval najmenším telesám slnečnej sústavy a rizikám, aké by predstavovali dopady týchto telies na Zem. O tom, že k takýmto zrážkam skutočne dochádza, a že môžu mať vážne následky, nás presviedčajú mnohé krátery, ako aj dôkazy o viacnásobnom globálnom vyhynutí rastlinných a živočíšnych druhov. Napriek úsiliu astronómov poznáme dráhy len malého zlomku všetkých telies, ktoré by mohli byť nebezpečné pre celé ľudstvo. A keďže spôsoby ako prípadnú katastrofu odvrátiť sú stále len v štádiu návrhov a štúdií, musíme veriť, že v najbližšej dobe žiadna podobná udalosť Zemi nehrozí.

O problémoch a omyloch vo vyučovaní astronómie na základných a stredných školách hovoril Michal Maturkanič (Vihorlatská hvezdáreň, Humenné). Moderné astronomické ďalekohľady s adaptívnou optikou predstavil vo svojej prezentácii Marián Lorenc (Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo) a Astronomické ďalekohľady pre každého záujemcu o pozorovanie krás hviezdnej oblohy nám „naživo“ predviedol Peter Zbončák (Tromf, Banská Bystrica). A o spôsoboch, akými môže byť vesmír hrozbou pre celé ľudstvo hovoril Róbert Andrássy (Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice) v prednáške Nebezpečný vesmír.

Keďže počasie neprialo pozorovaniu skutočnej oblohy, záverečným bodom programu seminára bol program Ing. Petra Kaňuka (Centrum voľného času Domino, Košice) Hviezdna obloha v planetáriu. Seminár dopĺňala aj výstava fotografií a ďalších materiálov, ktoré mapovali 20 rokov činnosti astronomických krúžkov a klubov v Centre voľného času Domino.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich hodnotné prednášky, ako aj za poskytnutie ich prezentácií pre všetkých záujemcov na našich stránkach. Tešíme sa na Vašu účasť na 18. ročníku Košického seminára o astronómii, ktorý sa bude konať v marci 2011.

Prezentácie na stiahnutie:

 • Anatómia Slnka [pdf, pdf bez animácií]
  Mgr. Július Koza, PhD., Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
 • Planéty za hranicou slnečnej sústavy [pdf]
  RNDr. Ján Budaj, CSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Premenné hviezdy a ich tajomnstvá [pdf]
  Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
 • Možné zrážky asteroidov so Zemou [pdf]
  Mgr. Marek Husárik, PhD., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • O problémoch a omyloch vo vyučovaní astronómie [pdf]
  Michal Maturkanič, Vihorlatská hvezdáreň, Humenné
 • Moderné ďalekohľady s adaptívnou optikou [pdf]
  Marián Lorenc, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
 • Astronomické ďalekohľady pre každého [pdf]
  Peter Zbončák, Tromf, Banská Bystrica