Košický seminár o astronómii 2011

Neustály prílev nových poznatkov a objavov jednoznačne dokazuje, že astronómia stále patrí k tým najdynamickejšie sa rozvíjajúcim prírodovedným odborom. O tom sa mohli presvedčiť aj účastníci už 18. ročníka Košického seminára o astronómii, ktorý sa uskutočnil 17. marca 2011 v Centre voľného času Technik, elokované pracovisko Domino.

Cudzie svetyAko už tradične, program seminára bol naplnený zaujímavými prednáškami o najnovších výsledkoch výskumu vesmíru. Bc. Róbert Barsa (Fakulta elektrotechniky a informatiky TU, Košice) nás zobral na výpravu za hľadaním planét obiehajúcich okolo iných hviezd. V prednáške Cudzie svety prezentoval nielen najnovšie informácií o výskume extrasolárnych planét, ale aj základné astronomické poznatky ako je popis telies slnečnej sústavy, evolúcie hviezd, štruktúry Galaxie, či vzniku a vývoja vesmíru. Prednáška je súčasťou ponuky podujatí, ktoré organizujeme v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“.

akréciaDr. Rudolf Gális (Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice) nám zase ukázal, ako by vyzeral vesmír, keby sme ho „zröntgenovali“. Astrofyzika vysokých energií je moderný vedecký odbor, študujúci tie najenergetickejšie procesy, ktoré vo vesmíre prebiehajú. Keďže zemská atmosféra nie je priepustná pre röntgenové žiarenie, pozorovania sa uskutočňujú pomocou špecializovaných kozmických observatórií. V prednáške boli predstavené výsledky výskumu jedného typu interagujúcich dvojhviezd, tzv. kataklizmatických premenných hviezd, založeného na pozorovaniach získaných sondou INTEGRAL (ESA).

kopa galaxiíV téme výskumu vesmíru v röntgenovej oblasti spektra pokračoval aj Bc. Róbert Andrássy (Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice). Vo svojej prednáške sa zameral na kopy galaxií, najväčšie gravitačne viazané objekty vo vesmíre. Vo svojom výskume, založenom na pozorovaniach získaných pomocou röntgenového ďalekohľadu XMM Newton (ESA), študoval chemické zloženie látky, ktorá je rozptýlená medzi jednotlivými galaxiami kopy Abell 2052. Táto veľmi riedka a horúca látka je neustále obohacovaná kovmi prostredníctvom vzplanutí supernov a galaktických vetrov vanúcich z jednotlivých členov kopy.

reliktové žiarenieDr. Ladislav Hric (Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica) vo svojej prednáške Vesmír blízko absolútnej nuly hovoril o významných udalostiach, ktoré sa odohrali tesne po začiatku existencie vesmíru. Poslucháčom postupne predstavil súčasné predstavy o štruktúre a rozložení hmoty vo vesmíre, popísal najdôležitejšie obdobia jeho evolúcie a v závere svoje prednášky sa venoval moderným experimentom, ktoré by mali v najbližších rokoch pomôcť odkryť posledné tajomstvá vzniku vesmíru.

štruktúraNa kozmologickú tému nadviazal aj Dr. Zdeněk Komárek (Hvezdáreň v Michalovciach), ktorý vo svojej prednáške hľadal odpovede na večné otázky. Aká budúcnosť čaká náš vesmíru? Existujú aj iné vesmíry? Poznáme, z čoho sa skutočne skladá hmota a aká je štruktúra samotného priestoročasu? Je život aj inde vo vesmíre? Aká je budúcnosť našej civilizácie? To sú otázky, ktoré od nepamäti provokujú ľudskú zvedavosť a túžbu po poznaní a ani dnes si nemôžeme byť úplne istý, či na ne poznáme definitívne odpovede.

Záverečným bodom programu seminára bola prednáška Ing. Petra Kaňuka (Centrum voľného času Technik, elokované pracovisko Domino, Košice) Novinky v astronómii, v ktorej boli predstavené aktuálne informácie z rôznych oblastí astronomického výskumu: od telies slnečnej sústavy, cez extrasolárne planéty až po zaujímavé astronomické úkazy, ktoré budeme môcť sledovať v tomto roku.

Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo 50 pedagógov fyziky a ostatných prírodných vied, pracovníkov astronomických zariadení, študentov astronómie a astrofyziky, členov astronomických klubov ako aj ďalších záujemcov o najnovšie poznatky o vesmíre z radov širokej verejnosti. Fotogalériu podujatia nájdete na našich stránkach.

18. ročník Košického seminára o astronómii zorganizovali pracovníci Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Hvezdárne a planetária Centra voľného času Technik, elokované pracovisko DOMINO a riešitelia projektu „S ďalekohľadom na cestách“.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich hodnotné prednášky ako aj za poskytnutie ich prezentácií pre všetkých záujemcov na našich stránkach. A tešíme sa na Vašu účasť na 19. ročníku Košického seminára o astronómii, ktorý sa bude konať v marci 2012.

Prezentácie na stiahnutie:

 • Röntgenový vesmír [pdf]
  RNDr. Rudolf Gális, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
 • Kopy galaxií očami röntgenového ďalekohľadu XMM/Newton [pdf]
  Bc. Róbert Andrássy, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
 • Vesmír blízko absolútnej nuly [pdf]
  RNDr. Ladislav Hric, CSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Večné otázky [pdf]
  RNDr. Zdeněk Komárek, Hvezdáreň v Michalovciach
 • Novinky v astronómii [pdf]
  Ing. Peter Kaňuk, CVČ Technik, elokované pracovisko Domino