Úvod

Košický seminár o astronómii je určený učiteľom fyziky a ostatných prírodných vied na základných a stredných školách, pracovníkom astronomických zariadení, študentom astronómie a astrofyziky, ako aj všetkým záujemcov o najnovšie poznatky o vesmíre z radov širokej verejnosti.

Už 20. ročník Košického seminára o astronómii sa uskutoční 21. marca 2013 v Centre voľného času, elokované pracovisko Domino, Popradská 86 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť!