Súťaž 2010

 • exkurzia na Astronomickom ústave SAV [html]
 • vyhlásenie výsledkov korešpondenčnej súťaže [html]
 • výsledky korešpondenčnej súťaže:
  1. kategória [html, pdf]
  2. kategória [html, pdf]
  3. kategória [html, pdf]
 • vzorové riešenia:
  1. kategória [pdf]
  2. kategória [pdf]
 • pravidlá korešpondenčnej súťaže [html, pdf]
 1. kategória (žiaci 1. stupňa základných škôl)
  1. kolo (február 2010) - zadania [html, pdf]
  2. kolo (marec 2010) - zadania [html, pdf]
  3. kolo (apríl 2010) - zadania [html, pdf]
  4. kolo (máj 2010) - zadania [html, pdf]
 2. kategória (žiaci 2. stupňa základných škôl)
  1. kolo (február 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  2. kolo (marec 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  3. kolo (apríl 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  4. kolo (máj 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
 3. kategória (študenti stredných škôl)
  1. kolo (február 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  2. kolo (marec 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  3. kolo (apríl 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  4. kolo (máj 2010) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]