Korešpondenčná súťaž - 2. kolo (marec 2010)
1. kategória - žiaci 1. stupňa základných škôl

Hviezdy a súhvezdia

Okrem Slnka sú vo vesmíre ohromné množstvá ďalších hviezd. Zatiaľ čo Slnko vidíme cez deň, ostatné hviezdy môžeme na oblohe vidieť v noci. Niektoré hviezdy sú väčšie než Slnko, iné sú menšie. Hviezdy mávajú aj rôzne farby.

Prečo cez deň nevidíme aj iné hviezdy a prečo ich v noci všetky vidíme omnoho menšie ako Slnko? Znamená to, že Slnko je najväčšia hviezda vo vesmíre? Čo by sa stalo zo Zemou, keby bola k Slnku príliš blízko a čo ak by bola príliš ďaleko?

V minulosti ľudia používali hviezdy na to, aby nezablúdili. Aby to mali ešte ľahšie, spojili si ľudia hviezdy – podľa toho, čo im pripomínali – do súhvezdí. Na severnej oblohe, kde sú súhvezdia, ktoré môžeme vidieť aj my, ich pomenovali najmä podľa ľudí a zvierat z dávnych príbehov, napríklad Orión, Býk alebo Lev.

Viete ako sa volá hviezda, pomocou ktorej by ste vedeli vždy nájsť sever? A ako by ste ju na oblohe našli? Ak by ste žili pred mnohými rokmi, keď ešte súhvezdia nemali mená, aké súhvezdia by ste stvorili z hviezd na obrázku? Pospájajte hviezdy na obrázku čiarami do svojich súhvezdí.

(10 bodov)
mapa