Korešpondenčná súťaž - 2. kolo (marec 2010)
2. kategória - žiaci 2. stupňa základných škôl

1. úloha: Astronomický slovník

Počas prípravy astronomického slovníka, sa nám poprehadzovali písmená v jednotlivých slovách.

  1. k í š a L – súhvezdie, ktoré predstavuje zviera žijúce aj u nás
  2. t e Z i n – orientačný bod na oblohe
  3. t e l a D – raketa, ktorá slúži na vynášanie družíc do vesmíru
  4. p r e K e l – slávny astronóm skúmajúci pohyby planét
  5. r í S u s i – jasná hviezda
  6. t i z u m A – pojem, dôležitý pri orientácii na zemi i na oblohe
  7. z u r e s e P – súhvezdie, ktoré predstavuje dávneho hrdinu
  8. n a G i g r a – slávny kozmonaut
  9. j o r a B u n k – kozmodróm
  10. n E r u d a s i – súhvezdie, ktoré súvisí s vodou

Pomôžete nám ich správne usporiadať a odhaliť aké astronomické pojmy sa v prešmyčkách skrývajú?

(10 bodov)

2. úloha: Mapa hviezdnej oblohy

V priloženej mape sú niektoré hviezdy označené arabskými číslami 1 – 6 (číslo označuje najjasnejšiu hviezdu v jeho blízkosti) a niektoré známe objekty sú zakrúžkované a označené rímskymi číslami I – V (veľkosť kružnice nezodpovedá skutočným rozmerom objektu). Aby sme vám zjednodušili orientáciu, v mape sme vyznačili spojnice hviezd jedného známeho súhvezdia.

Napíšte mená hviezd a objektov, ktoré zodpovedajú číslam v mape. K hviezdam a objektom napíšte aj názvy súhvezdí, v ktorých sa nachádzajú. Ako sa nazýva obrazec, ktorý tvoria očíslované hviezdy?

(23 bodov)
mapa