Korešpondenčná súťaž - 2. kolo (marec 2010)
3. kategória - študenti stredných škôl

1. úloha: Astronomický slovník

Počas prípravy astronomického slovníka, sa nám poprehadzovali písmená v jednotlivých slovách.

  1. s p i a c s o i e a – súhvezdie (lat.)
  2. h o z n u s e h – vesmírna loď
  3. m á i e n r i d – hlavná kružnica
  4. g m r n a t o s – kozmonaut
  5. o s r m o e c n o – súhvezdie (lat.)
  6. s e r g e m n e s – vesmírna sonda
  7. k á n c i l d a e i – súradnica
  8. u g i t a s t a i r s – súhvezdie (lat.)
  9. k e v o r š á e v o t – kozmonautka
  10. t i l o m o s e p a – staroveký astronóm

Pomôžete nám ich správne usporiadať a odhaliť aké astronomické pojmy sa v prešmyčkách skrývajú?

(10 bodov)

2. úloha: Medzinárodná vesmírna stanica

Akú veľkú časť povrchu Zeme vidí astronaut pri pohľade z okna medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), obiehajúcej vo výške 340 km nad zemským povrchom? Koľko je to km2? Porovnajte výsledok s rozlohou Slovenska. Zem považujte za guľu s polomerom 6 378 km.

Uveďte ako výsledky úlohy tak aj celý postup riešenia.

(10 bodov)
ISS

3. úloha: Mapa hviezdnej oblohy

V priloženej mape sú niektoré súhvezdia označené rímskymi číslami I – V (číslo sa nachádza vo vnútri obrazca súhvezdia) a niektoré hviezdy sú označené arabskými číslami 1 - 5 (číslo označuje najjasnejšiu hviezdu v jeho blízkosti).

Napíšte mená súhvezdí a hviezd, ktoré zodpovedajú číslam v mape. Ak kružnica ohraničujúca mapu zároveň označuje horizont, skúste určiť, z akého miesta na Zemi by sa nám mohol naskytnúť takýto pohľad na oblohu. Svoju odpoveď odôvodnite!

(12 bodov)
mapa