Korešpondenčná súťaž - 4. kolo (máj 2010)
2. kategória - žiaci 2. stupňa základných škôl

1. úloha: Vesmírny cestovateľ

12. apríla 2010 uplynulo 49 rokov od chvíle, kedy sa prvý človek vydal na cestu do vesmíru. Začala sa písať kozmická éra v dejinách ľudstva. Odvtedy sa do vesmíru dostalo ďalších vyše 500 vesmírnych cestovateľov. Niektorí sa dostali do vesmíru len jeden krát, no sú medzi nimi aj skutočný rekordéri. A je len jediný, ktorý sa do vesmíru dostal 6 krát a počas svojich vesmírnych výprav pilotoval 4 rozličné druhy kozmických lodí.

Napíšte nám meno tohto amerického astronauta. Uveďte názvy všetkých 6 vesmírnych misií, ktorých sa zúčastnil ako aj názvy 4 druhov kozmických lodí, ktoré pilotoval.

(11 bodov)

2. úloha: Mapa hviezdnej oblohy

V priloženej mape sú niektoré hviezdy označené arabskými číslami 1 – 5 (číslo označuje najjasnejšiu hviezdu v jeho blízkosti) a niektoré známe objekty sú zakrúžkované a označené rímskymi číslami I – V (veľkosť kružnice nezodpovedá skutočným rozmerom objektu). Aby sme vám zjednodušili orientáciu, v mape sme vyznačili spojnice hviezd jedného známeho orientačného obrazca.

Napíšte mená hviezd a objektov, ktoré zodpovedajú číslam v mape. K hviezdam a objektom napíšte aj názvy súhvezdí, v ktorých sa nachádzajú. Ako sa nazýva obrazec, ktorý tvoria očíslované hviezdy? Čo ohraničuje kľukatá čiara v mape?

(22 bodov)
mapa