Vyhlásenie výsledkov korešpondenčnej súťaže

Úvodom by sme chceli poďakovať všetkým súťažiacim za ich účasť v astronomickej korešpondenčnej súťaži, ktorú sme organizovali v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“. Veľmi nás teší Váš záujem o astronómiu, ktorý ste preukázali výbornou úrovňou riešenia jednotlivých súťažných úloh. Zároveň by sme chceli pogratulovať všetkým víťazom:

 1. kategória (žiaci 1. stupňa základných škôl):
  1. miesto: Samuel Amrich, 2. miesto: Martin Melicher, 3. miesto: Miro Henkel.
 2. kategória (žiaci 2. stupňa základných škôl):
  1. miesto: Kristína Balogová, 2. miesto: Klaudia Korpeľová, 3. miesto: Martin Barsa.
  Komisia sa vzhľadom na vyrovnané výsledky rozhodla oceniť v tejto kategórií aj súťažiaceho, ktorý sa umiestnil na 4. mieste: Michala Maňka.
 3. kategória (študenti stredných škôl):
  1. miesto: Dominik Imrich, 2. miesto: Peter Szeles.

Úplné výsledky korešpondenčnej súťaže sú zverejnené na našej stránke venovanej tejto súťaži.

Všetkých účastníkov korešpondenčnej súťaže, ale hlavne jej víťazov, srdečne pozývame na slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s udeľovaním cien, ktoré sa uskutoční v planetáriu Centra voľného času DOMINO (Popradská 86, Košice) v sobotu 26. júna 2010 od 16:00 hod. Zároveň sme pre Vás pripravili zaujímavý program:

16:00slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
17:00multimediálna prezentácia „Nebezpečný vesmír“
18:00program v planetáriu „Hviezdna obloha“
19:00pozorovanie objektov večernej oblohy

Počas podujatia s víťazmi korešpondenčnej súťaže dohodneme detaily realizácie hlavnej výhry, ktorou bude exkurzia na Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici.

Záverom Vám ešte raz ďakujeme za účasť v korešpondenčnej súťaži a pevne veríme, že sa zapojíte aj do jej nasledujúcich ročníkov alebo do ďalších aktivít, ktoré pre všetkých záujemcov o astronómiu pripravujeme v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“.