Korešpondenčná súťaž - 1. kategória
Výsledková listina

Meno a priezviskoPoradie
Samuel Amrich1.
Martin Melicher2.
Miro Henkel3.