Súťaž 2011

 • vyhlásenie výsledkov korešpondenčnej súťaže [html]
 • témy projektov [html]
 • vzorové riešenia:
  1. kategória [pdf]
  2. kategória [pdf]
 1. kategória (žiaci 1. stupňa základných škôl)
  1. kolo (február 2011) - zadania [html, pdf]
  2. kolo (marec 2011) - zadania [html, pdf]
  3. kolo (apríl 2011) - zadania [html, pdf]
 2. kategória (žiaci 2. stupňa základných škôl)
  1. kolo (február 2011) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  2. kolo (marec 2011) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  3. kolo (apríl 2011) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
 3. kategória (študenti stredných škôl)
  1. kolo (február 2011) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  2. kolo (marec 2011) - zadania [html, pdf], fotografia B [jpg], fotografia V [jpg], pomôcka B [html], pomôcka V [html], tabuľka meraní [xls], odpoveďový hárok [doc]
  3. kolo (apríl 2011) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]