Korešpondenčná súťaž - 1. kolo (február 2011)
1. kategória - žiaci 1. stupňa základných škôl

Príbehy, ktoré rozprávajú súhvezdia

V dávnych časoch, keď neexistovali filmy ani televízia a aj knihy boli veľmi vzácne, ľudia si príbehy rozprávali večer pri ohni. A aby si ich lepšie pamätali, predstavovali si hrdinov týchto príbehov ako súhvezdia na hviezdnej oblohe. A toto je jeden z týchto príbehov:

Pred mnohými rokmi žil v starovekom Grécku legendárny básnik a hudobník menom Arión. Podobne ako dnešné hudobné hviezdy aj Arión putoval po rôznych mestách a predvádzal svoje umenie. Po úspešnom turné po Sicílii sa vracal do Grécka a na jeho loď zaútočili piráti. Zmocnili sa plavidla a boli pripravení Arióna okradnúť a zabiť. Predtým mu však dovolili vysloviť posledné pranie. Keďže Arión nadovšetko miloval hudbu a spev, požiadal pirátov, aby si mohol ešte raz zaspievať. Pieseň, ktorú Arión zaspieval bola taká nádherná, že nielen omámila pirátov, ale prilákala ako poslucháčov aj mnohé morské živočíchy, medzi ktorými bol aj ... Keď si Arión všimol, že piráti nedávajú pozor, neprepásol príležitosť k úteku a vrhol sa cez palubu. Arión sa zachytil na chrbte ... a ten ho odniesol do bezpečia rodného Grécka. Tento chvályhodný čin neunikol pozornosti Apollónovi, dávnemu bohovi hudby a poézie, ktorý za obmenu umiestnil ... na hviezdnu oblohu.

Ako sa nazýva súhvezdie predstavujúce morského cicavca, ktorý zachránil speváka Arióna? V ktorom ročnom období je najlepšie viditeľné toto súhvezdie? Tento morský cicavec nie je jediným živočíchom, ktorého domovom je voda, a ktorý sa dostal na hviezdnu oblohu. Napíšte nám názvy všetkých súhvezdí, ktorých predstavitelia žijú vo vode. Súhvezdia ako aj vodné živočíchy, ktoré predstavujú nám aj nakreslite.

(10 bodov)