Korešpondenčná súťaž - 2. kolo (marec 2011)
2. kategória - žiaci 2. stupňa základných škôl

1. úloha: Vesmírny neporiadok

Tlačiarenský škriatok nám zase narobil neporiadok vesmírnych rozmerov. Uveďte správne poradie alebo vytvorte správne dvojice.

 1. V Harvardskej klasifikácii sa zoraďujú hviezdy do siedmych základných spektrálnych typov:
  K, F, B, A, G, O, M.
  Zoraďte ich v správnom poradí podľa klesajúcej teploty.
 2. Priraďte k obrázku správne označenie v Messierovom katalógu.
  A. M 13B. M 16C. M 27D. M 51E. M 104
  1.obr. 1
  2.obr. 2
  3.obr. 3
  4.obr. 4
  5.obr. 5
 3. Priraďte sondu k telesu ktoré skúmala.
  A.  Venuša1.   Poseidon
  B.   Mars2.   Cassini
  C.   Saturn3.   Galileo
  D.   Merkúr4.   Viking
  E.   Zem5.   Venera
  F.   Jupiter6.   Voyager
  G.   Neptún7.   Messenger
 4. Zoraďte planétky: Juno, Gaspra, Ceres, Vesta, Pallas, Mathylde, Eros podľa veľkosti. Začnite najväčšou.
 5. Posaďte posádku do správnej kozmickej lode.
  A.   V. V. Tereškovová1.   Gemini
  B.   N. A. Armstrong, D. R. Scott2.   Sojuz
  C.   V. M. Komarov3.   Mercury
  D.   D. R. Scott, J. B. Irwin, A. M. Worden4.   Vostok
  E.   W. M. Schirra5.   Apollo
(10 bodov)

2. úloha: Pozorovanie jasnej planéty

Astronóm amatér Hvezdoň Šošovka pomocou svojho ďalekohľadu veľmi rád pozoruje planéty. Všetky pozorovania si starostlivo zaznamenáva. Tak napríklad 28. februára 2011 pozoroval jasnú planétu, ktorá o 02:09 SEČ kulminovala. Súradnice planéty boli rektazcenzia α = 13 hod. 4 min., deklinácia δ = -3° 57´ a planéta bola viditeľná spolu s jej najväčším mesiacom. Hvezdoňove GPS zariadenie ukazovalo súradnice: 48° 56´ severnej zemepisnej šírky a 21° 54´ východnej zemepisnej dĺžky.

Z ktorého mesta alebo dediny Hvezdoň uskutočnil svoje pozorovanie? Akú planétu a jej mesiac pozoroval? V ktorom súhvezdí sa planéta práve nachádzala? Na ktorú svetovú stranu mieril Hvezdoňov ďalekohľad? Ako vysoko bola planéta nad obzorom? Aký bol práve vtedy hviezdny čas? O aký uhol v deklinácii a rektazcenzii potrebuje pootočiť ďalekohľad, aby ho namieril na objekt M 13 v súhvezdí Herkula?

(10 bodov)