Vyhlásenie výsledkov súťaže

Ešte raz by sme chceli poďakovať všetkým súťažiacim za ich účasť v astronomickej súťaži, ktorú sme organizovali v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“. Veľmi nás teší Váš záujem o astronómiu, ktorý ste preukázali výbornou úrovňou riešenia jednotlivých súťažných úloh. Zároveň by sme chceli pogratulovať všetkým víťazom.

Definitívne výsledky súťaže sú nasledujúce:

1. kategória

Umiestnenie Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo 3. kolo Projekt
1. Lea Szakszonová - - - Áno

2. kategória

Umiestnenie Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo 3. kolo Projekt Spolu
1. 2. 1. 2. 1. 2.
1. Kristína Baloghová 16 7 10 3 3 10 15 64
2. Klaudia Korpeľová 16 8 9 6 1 9 13 62
3. Marek Gera 16,5 10 9 7 2 10 6,5 61
4. Michal Maňko 16,5 10 10 7 2 10 3,5 59
5. Matúš Čižmár 16 6 7 4 8 3 9 53
6. Júlia Oreská 14 0 9 0 1 7 7 38
7. Samuel Amrich 10,5 0 9 0 8 0 --- 27,5
8. Terézia Bariová 9,5 0 3 0 0 0 2,5 15
  max. počet bodov 17 10 10 10 10 10 20 87

3. kategória

Umiestnenie Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo 3. kolo Projekt Spolu
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. Alica Kačengová 6 15 12 7 5 12 10 9 11 19 106
2. René Novysedlák 4 15 11 4 5 10 9 0 11 20 89
  max. počet bodov 6 15 12 7 5 14* 10 10 11 20 110

* v dôsledku chyby v zadaní úlohy nebola časť výsledkov hodnotená