Súťaž 2012

 • vyhlásenie výsledkov korešpondenčnej súťaže [html]
 • témy projektov [html]
 • vzorové riešenia:
  1. kategória [pdf]
  2. kategória [pdf]
 1. kategória (žiaci 1. stupňa základných škôl)
  1. kolo (február 2012) - zadania [html, pdf]
  2. kolo (marec 2012) - zadania [pdf]
  3. kolo (apríl 2012) - zadania [pdf]
 2. kategória (žiaci 2. stupňa základných škôl)
  1. kolo (február 2012) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  2. kolo (marec 2012) - zadania [pdf], odpoveďový hárok [doc]
   bonusová úloha [pdf], formulár súhvezdie Orión [pdf], súhvezdie Lev [pdf]
  3. kolo (apríl 2012) - zadania [pdf], odpoveďový hárok [doc]
 3. kategória (študenti stredných škôl)
  1. kolo (február 2012) - zadania [html, pdf], odpoveďový hárok [doc]
  2. kolo (marec 2012) - zadania [pdf], odpoveďový hárok [doc]
   bonusová úloha [pdf], formulár súhvezdie Orión [pdf], súhvezdie Lev [pdf]
  3. kolo (apríl 2012) - zadania [pdf], odpoveďový hárok [doc]