Korešpondenčná súťaž - 1. kolo (február 2012)
1. kategória - žiaci 1. stupňa základných škôl

Ako prežiť na Mesiaci

Odpradávna ľudia túžili cestovať a preskúmať nášho vesmírneho suseda – Mesiac. Aj keď je to k Zemi najbližšie kozmické teleso, až v 20. storočí sa konečne podarilo vyslať človeka na prieskum Mesiaca a dvanásti americkí astronauti mali možnosť poprechádzať sa po jeho pustom a tichom povrchu.

Mesiac

Predstavte si však, že je rok 2025 a ľudia už nielen bežne lietajú kozmickými loďami na Mesiac, ale dokonca na jeho povrchu vybudovali stále základne. A to aj napriek tomu, že na Mesiaci nie je žiadna atmosféra a takisto mu chýba magnetické pole. V týchto základniach pracujú hlavne vedci, ktorí skúmajú Mesiac. Často pracujú aj mimo základne a na prepravu používajú malé, jednomiestne kozmické lode.

Aj vy pracujete na takejto základni a práve ste skúmali možnosti ťažby niektorých nerastných surovín v odľahlom kráteri. Vaša loď však mala poruchu a havarovala na povrchu Mesiaca. Vďaka vašej šikovnosti sa vám však podarilo haváriu prežiť. Nanešťastie vysielačka je rozbitá a vy nemáte ako zavolať o pomoc na základňu, ktorá je na deň chôdze vzdialená od miesta havárie. Slnko na mieste, kde sa nachádzate nevyjde ešte niekoľko dní.

Vo vraku kozmickej lode sa vám však podarilo nájsť nasledujúce veci: jedlo, lano, výhrevné zariadenie na slnečnú energiu, výhrevné zariadenie na batérie, nádrž kyslíku, mapu súhvezdí, kompas, zápalky, vodu, svietidlo, signálne zrkadielko a ďalekohľad.

Napíšte mená dvoch astronautov, ktorí ako prví stáli na mesačnom povrchu. Napíšte dátum, kedy k tejto udalosti došlo. Napíšte nám meno amerického astronauta so slovenskými koreňmi, ktorý naopak patril k posledným ľuďom na Mesiaci. Koľko rokov od vtedy uplynulo.

Napíšte nám, ktoré veci z vraku kozmickej lode si zoberiete na cestu na základňu, a ktoré naopak nebudete potrebovať. Svoje odpovede zdôvodnite.

Nakreslite nám alebo vymodelujte, ako by mohla vyzerať základňa na Mesiaci alebo kozmická loď, ktorú budú ľudia používať na jeho výskum.

(10 bodov)