Vyhlásenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže sú nasledujúce:

2. kategória

Umiestnenie Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo 3. kolo Projekt Spolu
1. 2. 1. 2. Bonus 1. 2.
1. Radovan Lascsák 10 10 17,5 4 2 6 10 30 89,5
2. Radoslava Hatalová 10 6 0 0 20 9 11 22 78
3. Klaudia Korpeľová 10 9 19 8 0 7 10 13 76
4. Matúš Čižmár 8 8 16 11 0 7 5 0 55
5. Kristína Baloghová 7 6 14 9 0 8 9 0 53
6. Lea Szakszonová 7 4 12 1 0 4 8 0 36
7. Richard Liptaj 8 9 0 0 0 0 0 0 17
  max. počet bodov 10 10 19 14 20 10 11 30 124

3. kategória

Umiestnenie Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo 3. kolo Projekt Spolu
1. 2. 3. 1. 2. 3. Bonus 1. 2. 3.
1. Alica Kačengová 10 10 11 9,5 10 19 20 9 17 11 29 155,5
2. René Novysedlák 10 10 11 10 10 13 20 8 5 11 30 138
3. Jakub Šalko 10 10 11 10 10 16 0 6,5 13 10 25 121,5
4. Michaela Brchnelová 10 10 11 10 9 14 0 8,5 5 10 19 106,5
  max. počet bodov 10 10 11 10 10 20 20 10 20 12 30 163